JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SARJANA (S-1)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SEBELAS APRIL SUMEDANG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
SEMESTER 2 A SEMESTER 2 B
HARI WAKTU MATA KULIAH SKS DOSEN HARI WAKTU MATA KULIAH SKS DOSEN
SENIN 08.00 – 09.40 Ilmu Kalam 2 Imron Musthofa, S.Ag., M.Pd.I SENIN 08.00 – 09.40 Ilmu Pendidikan 1 2 Winy Roswinawati, M.Si.
09.40 – 11.20 Ilmu Pendidikan 1 2 Dra. Sutarti, M. Pd. 09.40 – 11.20 Fiqih Ibadah dan Mu’amalah 2 Drs. Ading Sudiana, M. Si.
13.00 – 14.40 Fiqih Ibadah dan Mu’amalah 2 Drs. Ading Sudiana, M. Si. 13.00 – 14.40 Ilmu Kalam 2 Dr. Ela Hodijah, S. Ag., M. Pd. I.
SELASA 08.00 – 09.40 Kewarganegaraan 2 Muhamad Hijran, M.Pd. SELASA 08.00 – 09.40 Filsafat Umum 2 Dr. H. Rahman Setia, M. M
09.40 – 11.20 Filsafat Umum 2 Dr. H. Rahman Setia, M. M 09.40 – 11.20 Praktek Tilawah 2 Wawan Irawan, M.Pd.
13.00 – 14.40 Ilmu Alamiah Dasar 2 Edi Junaedi, S.Ag, M.Pd.I 13.00 – 14.40 Kewarganegaraan 2 Muhamad Hijran, M.Pd.
RABU 08.00 – 09.40 Sejarah Peradaban Islam 2 Asep Ganjar S, S. Pd. I., M. Pd. I. RABU 08.00 – 09.40 Bahasa Arab 2 2 Riska Hermina, M.Pd.
09.40 – 11.20 Bahasa Arab 2 2 Riska Hermina, M.Pd. 09.40 – 11.20 Sejarah Peradaban Islam 2 Asep Ganjar S, S. Pd. I., M. Pd. I.
13.00 – 14.40 Praktek Tilawah 2 Wawan Irawan, M.Pd. 13.00 – 14.40 Ilmu Alamiah Dasar 2 Edi Junaedi, S.Ag, M.Pd.I
KAMIS 08.00 – 09.40 Bahasa Inggris 2 2 Dr. Denni Kodrat, M.Pd. KAMIS 08.00 – 09.40 Psikologi Umum 2 Drs. Firdaos, M. Pd.
09.40 – 11.20 Psikologi Umum 2 Drs. Firdaos, M. Pd. 09.40 – 11.20 Bahasa dan Budaya Sunda 2 Drs. Eddy Riady Husein
13.00 – 14.40 Bahasa dan Budaya Sunda 2 Drs. Eddy Riady Husein 13.00 – 14.40 Bahasa Inggris 2 2 Dr. Denni Kodrat, M.Pd.
TOTAL JUMLAH SKS 24 TOTAL JUMLAH SKS 24
SEMESTER 4 SEMESTER 6
HARI WAKTU MATA KULIAH SKS DOSEN HARI WAKTU MATA KULIAH SKS DOSEN
SENIN 09.00 – 11.30 Pengembangan Kurikulum PAI 3 M. Hilman Taabudilah, S. Pd. I., M. Pd. SENIN 08.00 – 10.30 Metodologi Studi Islam 3 Dr. Ela Hodijah, S. Ag., M. Pd. I.
13.00 – 15.30 Media dan Inovasi Teknologi Pembelajaran 3 Eka Abdul Hamid, S. Pd. I., M. Pd. 10.30 – 12.10 Jasa Kewirausahaan 2 Asep Ganjar S, S. Pd. I., M. Pd. I.
SELASA 08.00 – 10.30 Bimbingan dan Konseling 3 Drs. Ading Sudiana, M. Si. 13.00 – 14.40 Manajemen Sekolah 2 Drs. Dindin Saefudin, M. M.Pd.
10.30 – 12.10 Fiqih Munakahat dan Mawaris 2 Drs. Firdaos, M. Pd. SELASA 08.00 – 10.30 Metode Penelitian 3 Dr. Ela Hodijah, S. Ag., M. Pd. I.
13.00 – 14.40 Metodik Khusus PAI 1 2 Dra. Hj. Iin Inayah, M.M.Pd. 10.30 – 12.10 Micro Teaching 2 2 Asep Ganjar S, S. Pd. I., M. Pd. I.
RABU 08.00 – 09.40 Pramuka 2 Tata Setiawan, M.M.Pd. RABU 08.00 – 09.40 Masailul Fiqih 2 Drs. Lili Sadeli, M.Pd.I
09.40 – 11.20 Model-Model Pembelajaran 2 Suherman, M.Si. 09.40 – 12.10 Pengembangan Kurikulum PAI 3 M. Hilman Taabudilah, S. Pd. I., M. Pd.
KAMIS 08.00 – 10.30 Antropologi-Sosiologi Pendidikan 3 Dr. Dian Sukmara, M. Pd. KAMIS 09.00 – 11.30 Kapita Selekta Pendidikan 3 Dr. H. Rahman Setia, M. M
10.30 – 12.10 Psikologi Pendidikan 2 Asep Ganjar S, S. Pd. I., M. Pd. I. 13.00 – 15.30 Administrasi Pendidikan 3 Eka Abdul Hamid, S. Pd. I., M. Pd.
13.00 – 14.40 Filsafat Pendidikan Islam 2 Dr. Ela Hodijah, S. Ag., M. Pd. I. TOTAL JUMLAH SKS 23
TOTAL JUMLAH SKS 24
Sumedang, 03 Februari 2020
a.n Ketua
Wakil Ketua I
Drs. Dindin Saefudin, M.M.Pd.
NIDK : 8828870018